Klippans logotype

Adress

Skylt med gatunamn

En adress ingår i ett system som ska underlätta för oss att komma fram till en plats så fort som möjligt.

Adressättning

När du vill veta din adress ska du vända dej
till kommunen.
 

Alla byggnader där det bor människor eller där det bedrivs verksamhet (undantaget ekonomibyggnader för jordbruk) ska ha en adress.

Adressättningens system i vår kommun är att vi har gatunamn i alla större tätorter med en numrering som kommer i följd. Adressnumreringen utgår från tätortens centrum. Jämna nummer sätts på höger sida och udda på den vänstra sidan. På landsbygden har vi bynamn med ett nummer efter som de inte kommer i samma ordning.

Namnsättning

Kulturnämnden beslutar om alla nya namn. Namnsättning aktualiseras då nya kvarter, gator och parker ska skapas. Även en väg som delas eller önskemål från allmänheten kan aktualisera namnsättning.

Lägenhetsnummer

Fastighetsägaren numrerar lägenheterna och sätter upp en nummerskylt utanför din dörr.

Det är enligt lag fastighetsägarens skyldighet att informera om lägenheternas nummer i det nationella lägenhetsregistret och att anslå dem i dina byggnader. Numren ska vara permanent uppsatta på väl synlig plats.

Senast uppdaterad: 2016-08-26
Sidansvarig: Tobias Persson

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Relaterade länkar

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se