Klippans logotype

Lägenhetsregister för bättre statistik

Alla Klippans kommuns fastighetsägare har lämnat bostadsuppgifter till ett lägenhetsregister.

Registret gör det enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik som underlag för statlig och kommunal verksamhet inom bostadsbyggande, utvärdering av social välfärdspolitik och forskning.

Ägare till småhus som villor och radhus berörs inte eftersom uppgifter för deras bostäder hämtas från det redan befintliga fastighetsregistret.

Rapportera in förändringar

Kommunen håller registret aktuellt. Fastighetsägaren är skyldig att rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd till kommunen.

Lagen om lägenhetsregister trädde i kraft den 1 juli 2006.

Folkbokföringsstatistiken

Skatteverkets folkbokföring sker på lägenhet och inte på fastighet.

Statistiska centralbyrån producerar sedan statistik om hushåll och bostäder. Sådan statistik är Sverige skyldigt att framställa enligt ett EU-direktiv (Eurocensus 2011).

Fastighetsägare som behöver en förteckning över beslutade lägenhetsnummer ska kontakta Lantmäteriet, telefon: 0771-636363, e-post kundcenter@lm.se

Senast uppdaterad: 2016-03-30
Sidansvarig: Tobias Persson

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Relaterade länkar

Lantmäteriets hemsida

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se