Obligatorisk ventilationskontroll

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande
Ventilationskontroll

Dåligt inomhusklimat orsakar hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. Den viktigaste åtgärden för att komma tillrätta med problemen är i allmänhet att förbättra ventilationen.

Undersökningar visar att bristande skötsel och underhåll i många fall har försämrat funktionen i ventilationssystemen. Om vi i framtiden inte sköter ventilationssystemen riktigt och anpassar drift och underhåll till våra vanor, kommer fler hus att bli problemhus. Fler människor kommer i onödan att drabbas av hälsoproblem.

Fastighetsägare har skyldighet enligt lag att låta genomföra funktionskontroll av ventilationssystem i sina byggnader.

Behörig person skall kontrollera

Ventilationskontrollen skall utföras av sakkunnig som fått godkännande enligt Boverkets föreskrifter (riksbehörighet) eller godkännande av miljö- och byggnämnden (lokal behörighet).

Kontrollen ska upprepas inom vissa intervaller. Längden på intervallet beror på det ändamål som byggnaden är upplåten för, samt typ av ventilationssystem.