Eldning

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Det är eldningsförbud under tiden 1 april - 30 september om brandriskvärdet är 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) eller 5E (extremt stor brandrisk).

Se aktuellt brandriskvärdelänk till annan webbplats

Det är även strängt förbjudet att elda otillåtet avfall, se info längre ner i texten.

Regler för eldning utomhus
Generellt gäller att du inte får elda efter mörkrets inbrott, då detta kan leda till falsklarm och okontrollerade bränder. Förbudet gäller inte eldning med grillkol i för dessa avsedda kärl på tomtmark eller på grillplatser som kommunen ställt i ordning.  

I Klippans kommun råder generellt eldningsförbud inom stadsplanelagt område under tiden 1 april -30 september. Under övrig tid får du inom sådana områden endast elda torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering, om det kan ske utan att det innebär besvär för människor och hälsa.

Anmälan (under vinterperioden) görs hos Söderåsens miljöförbund på telefon 0435-78 24 70.

Utanför stadsplanelagt område ska du anmäla eldning om brandriskprognosen är mindre än 4 eller 5. Kontakta Söderåsens miljöförbund på telefon 0435-78 24 70. Hör därefter av dig till Räddningstjänsten på telefon 0435-28000.

Ett bra sätt att informera sig om brandrisken är Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps brandriskkartorlänk till annan webbplats. Kartorna bygger på SMHI:s beräkningar av hur torrt det är i marken och hur stor brandrisken är. Där framgår det vilken brandriskprognos som för närvarande gäller. 

I vissa fall krävs besiktning av brandkåren på plats. Bland annat om du planerar Valborgsmässobål. I andra fall kan du själv kontrollera att föreskrifter följs (se lista nedan). Vid brandriskprognos 4 och 5 gäller totalt eldningsförbud med undantag för fasta godkända grillplatser samt utomhusgrillar i trädgården.  går Brandkåren går ut med information om eldningsförbudut till media, SOS-centralen och Länsstyrelsen.

Säkerhetsbestämmelser vid eldning utomhus: 

  • Eldning får inte ske inom stadsplanelagt område.
  • Eldning får inte ske vid vindstyrka över 10m/s.
  • Eldning får inte ske efter mörkrets inbrott.
  • Eldning får inte ske i närheten av elektriska luftledningar.
  • Röken får inte spridas över allmän väg eller bebyggelse.
  • Ytbränning av åkermark får endast göras på fribelägna väl avgränsade områden. Strängbränning är då den lämpligaste metoden.
  • Eldning av trädgårdsavfall ska ske i ihopsamlade, väl avgränsade högar.
  • Avståndet till byggnader måste vara minst 75 m och avståndet till växande gröda minst 40 m.
  • Avgränsning av bränningsplatsen måste göras. Avvattning eller uppröjning med minst 2 meters bredd och att område med minst 10 meters bredd befrias från halm godtas som avgränsning.
  • Elden måste bevakas till dess risken för brandspridning upphört.

Släckredskap måste finnas till hands (till exempel vattenslang, vattenspridare eller gödselspridare med vatten). Askhögen måste kontrolleras efter eldningen för att bland annat förhindra glödbrand.

Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott
Eldning av avfall är förbjudet. Det är alltså inte tillåtet att själv ta hand om sitt avfall genom att elda upp det. Det gäller alla typer av avfall som till exempel sopor, gamla möbler och rivningsmaterial. Grövre vedartat trädgårdsavfall och obehandlat trä kan användas som ved i den egna pannan men får inte eldas i så kallad öppen förbränning. Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott som vid fällande dom kan ge böter eller fängelse i upp till två år.

I Klippans kommun är det Söderåsens miljöförbund som har ansvar för den här frågan. På deras hemsidan kan du läsa mer om vad som gäller.länk till annan webbplats