Klippans logotype

Bygga och förändra

Funderar du på att bygga till eller bygga om? Vi vill gärna ha en dialog med dig i ett tidigt skede, gärna redan vid uppstarten av projektet.

Det är många steg i en process som leder fram till en färdig bostad och att hitta rätt bland lagstiftning och olika myndigheter när hus eller lokaler ska planeras är inte alltid lätt.

Genom att höra av dig och diskutera dina byggplaner på ett tidigt stadium kan det förhindra många misstag som kan behöva åtgärdas i ett senare skede.

När du behöver råd, hjälp eller information om vad som gäller för dina byggplaner vänder du dig till stadsarkitekt eller byggnadsinspektör på plan- och byggavdelningen, se kontaktuppgifter i gul ruta.

Vissa åtgärder är bygglovspliktiga

Plan- och byggnämnden i Klippans kommun ansvarar för de tillstånd som behövs i samband med ändringar i boendemiljön.


Vissa åtgärder är anmälningspliktiga

Det finns åtgärder som inte kräver bygglov men som är anmälningspliktiga, t ex installation eller ändring av eldstad, ventilationssystem eller avlopp. Läs mer här:


Adress- och namnsättning

Alla byggnader där det bor människor eller där det bedrivs verksamhet (undantaget ekonomibyggnader för jordbruk) ska ha en adress.

Namnsättning aktualiseras då nya kvarter, gator och parker ska skapas. Även en väg som delas eller önskemål från allmänheten kan aktualisera namnsättning.

Läs mer om adress- och namnsättning här.

Senast uppdaterad: 2017-02-07
Sidansvarig: Martin Tång

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Stadsarkitekt
Göran Lönnqvist
Telefon: 0435-281 65
E-post: goran.lonnqvist@klippan.se

Byggnadsinspektör
Roger Lindén
Telefon: 0435-281 66
E-post: roger.linden@klippan.se

Lantmäteriet
Nybrovägen 5
262 63 Ängelholm
Telefon: 0771-636363
Telefax: 0431-172 19
E-post: lm-skane@lm.se

Relaterade länkar

Om lagar, avgifter och viten

Bygglov i Klippan enligt plan- och bygglagen (PBL)

Mer info om byggande
På webbplatsen Mitt byggelänk till annan webbplats finns mängder av bra information kring byggande och planeringen av byggandet.

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se