Klippans logotype

Ansöka om bygglov

Ansökningsblankett

Din ansökan om bygglov ska lämnas in i 2 exemplar.

Blankett för ansökan hittar du här.

Bifoga ritningar och uppge kontrollansvarig

Till ansökan skall du även bifoga 2 omgångar av följande ritningar:

  • Situationsplan i lämplig skala, ofta 1:400.
  • Plan-, fasad- och sektionsritning, lämpligen i skala 1:100.
  • Teknisk beskrivning (krävs vid ny- och tillbyggnad av enbostadshus)

Dessutom ska du meddela vem som är kontrollansvarig, det vill säga den som byggherren har utsett till att övervaka att samhällskraven uppfylls.

Byggherren har enligt plan- och bygglagen 10 kap, 5 § det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande bestämmelser samt att tillsyn och kontroll utförs i tillräcklig omfattning.

Ärendestatus

Har du en pågående bygglovsansökan och undrar hur långt ditt ärende har kommit i beredningen så kontaktar du kundtjänst på telefon 0435-280 00.

Senast uppdaterad: 2017-06-15
Sidansvarig: Martin Tång

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Stadsarkitekt
Göran Lönnqvist
Telefon: 0435-281 65
E-post: goran.lonnqvist@klippan.se

Dokument och blanketter

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se