Klippans logotype

Byggnadsvård - att bevara och renovera

Det finns flera anledningar till varför byggnadsvård är viktigt: vi som lever i bebyggelsen idag ska trivas och må bra, vi ska förvalta det kulturarv vi fått av våra förfäder och med våra egna tillägg lämna det vidare till våra efterkommande och att vi ska hushålla med resurserna och inte belasta miljön mer än nödvändigt.

Bevarandeplanerna i Klippans kommun finns uppskrivna nedan och en sådan skrift kostar 25 kronor.

Bild från Herrevadskloster, foto Agneta Andersson

Ruveröds mölla

Bonnarps by, år 1986
Färingtofta by, år 1985
Klippans tätort, år 1989
Rösa by, år 1985
Herrevadskloster, gamla F5-området och inom Ljungbyheds tätort, år 1998, inventering

Senast uppdaterad: 2016-03-30
Sidansvarig: Martin Tång

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Stadsarkitekt
Göran Lönnqvist
Telefon: 0435-281 65
E-post: goran.lonnqvist@klippan.se

Relaterade länkar

Riksantikvarieämbetets hemsida logotyp
Svenska föreningen för Byggnadsvård hemsida logotyp

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se