Klippans logotype

Energideklarationer

Vad är en energideklaration?

Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på ett EG-direktiv som syftar till att göra våra byggnader mer energieffektiva. På så sätt ska vi skapa ett hållbart samhälle och minska EU:s beroende av importerad energi.

Vilka byggnader och när?

Införandet av energideklarationer trädde ikraft årsskiftet 2008/09. Nedan följer en beskrivning av vilka byggnader som berörs och när dessa ska energideklareras.

  • Specialbyggnader: över 1000 kvadratmeter (som exempelvis simhallar, bibliotek, skolor, vårdbyggnader) energideklarerades vid årsskiftet 2008/09.Det framgår av taxeringsbeviset om byggnaden är en specialbyggnad.

  • Byggnader med nyttjanderätt, så som hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut, energideklarerades vid årsskiftet 2008/09. Under denna kategori finns även en- och tvåbostadshus som hyrs ut eller upplåts med bostadsrätt. När det gäller bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som ska se till att det finns en energideklaration.

  • Byggnader (inklusive villor) som säljsenergideklareras från och med 1 jan 2009, om de inte redan har en godkänd energideklaration.

  • Nya byggnader ska energideklareras från och med 1 jan 2009 (2 år efter bruktagandet, dock inte senare än 2 år efter slutbevis). Om bygganmälan gjorts före 1 jan 2009 behöver byggnaden inte energideklareras på grund av att det är en nybyggnad. Däremot kan byggnaden vara tvungen att deklareras för att den hyrs ut eller är en specialbyggnad.

En energideklaration är giltig i tio år.

Vem gör energideklarationen?

Vill du som byggnadsägare ta kontakt med ett företag (ackrediterat kontrollorgan) som genomför energideklarationer kan du finna dessa på SWEDAC:s webbsida så snart de har blivit godkända (ackrediterade).

Lagar, regler, undantag med mera

Läs mer om vad som gäller för energideklarationer på Boverketslänk till annan webbplats hemsida.

Senast uppdaterad: 2016-03-30
Sidansvarig: Martin Tång

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Stadsarkitekt
Göran Lönnqvist
Telefon: 0435-281 65
E-post: goran.lonnqvist@klippan.se

Byggnadsinspektör
Roger Lindén
Telefon: 0435-281 66
E-post: roger.linden@klippan.se

Energi- och klimatrådgivning

Klippans kommun erbjuder gratis och opartisk energirådgivning till privatpersoner, företag och organisationer.

Läs mer om rådgivningen här.

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se