Klippans logotype

Gemensam tomtgräns

Ni behöver varandras medgivande innan ni gör något i den gemensamma gränsen.

Om grannen inte ger sitt medgivande så måste du söka bygglov på alla bygglovsbefriade byggnationer.

Med grannens medgivande krävs inget bygglov för att plantera en häck eller sätta upp ett staket i tomtgränsen. Om staketet till större delen är genomsiktligt får det vara 0,8 meter högt annars räknas det som plank.

Det krävs inte bygglov för att i anslutning till bostadshus anordna skyddade uteplatser med mur eller plank som inte är högre än 1.8 meter. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte närmare gränsen än 4,5 meter.

Ibland uppkommer det tveksamheter om var gränsen mellan två fastigheter går eller om det finns några gränsmarkeringar. I dessa fall kan man ta kontakt med Plan- och byggkontoret alternativt Lantmäteriet för att få hjälp.

Senast uppdaterad: 2016-08-31
Sidansvarig: Martin Tång

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Stadsarkitekt
Göran Lönnqvist
Telefon: 0435-281 65
E-post: goran.lonnqvist@klippan.se

Byggnadsinspektör
Roger Lindén
Telefon: 0435-281 66
E-post: roger.linden@klippan.se

Kartingenjör
Tobias Persson
Telefon: 0435-282 16
E-post: tobias.persson2@klippan.se

Lantmäteriet
Nybrovägen 5
262 63 Ängelholm
Telefon: 0771-636363
Telefax: 0431-172 19
E-post: lm-skane@lm.se

Bilden länkar till Lantmäteriets hemsida

Bilden länkar till Lantmäteriets hemsida

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se