Klippans logotype

Strandskydd

I hela landet gäller ett generellt strandskydd vid hav, sjöar och vattendrag.

Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda förutsättningar för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten såväl på land som i vattenområdet och omfattar även undervattensmiljön. Strandskyddet kan utökas eller minskas.

I Klippans kommun har vissa områden fått ett utökat skydd. Här gäller 300 meter istället.

Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att:

  • uppföra nya byggnader eller ändra de som redan finns, så att de kan användas till något annat ändamål
  • gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer
  • utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte
  • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv
Senast uppdaterad: 2016-03-30
Sidansvarig: Martin Tång

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Vänd dig till oss!
Klicka på bilderna ovan för att komma till fler kontaktuppgifter, våra e-tjänster och till synpunkter/ felanmälan.

Relaterade länkar

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se