Lantmäteritjänster

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande
Lantmäteri

Lantmäteritjänster. Var går din gräns?

Lantmäterimyndigheten i Ängelholm tar du kontakt med när det gäller frågor kring din fastighet.

Telefon: 0771-636363.

Visste du att det finns cirka 7 000 fastigheter i Klippans kommun?

Var gränsen går och många andra frågor rörande din fastighet får du hjälp med. Vill du dela av din fastighet eller samverkan mellan dig och dina grannar kring en gemensam väg eller lekplats. Alla förändringarna i en fastighetsindelning sker genom en lantmäteriförrättning, där både fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska uppgifter ingår.