Klippans logotype

Planer för villatomter i Hyllstofta

Förstoringsbar illustrationsplan villatomter i Hyllstofta

Förstoringsbar illustrationsplan villatomter i Hyllstofta

Endast 10 km öster om Klippan ligger Hyllstofta. Där kan vi erbjuda 4 stycken tomter utmed Stenevivägen, 120 meter från Bäljane ås ringlande vatten.
Tomterna får bebyggas med fristående hus utan källare. Högsta byggnadshöjd är 3,5 meter och taklutningen ska vara 15-45 grader.

I tomtpriset ingår anslutningsavgiften för vatten och avlopp.
Anslutningsavgiften avser en lägenhetsavgift. Tillkommande lägenhetsavgifter betalas efter erhållen faktura från VA-kollektivet.
Ny taxa för vatten och avlopp började gälla fr.o.m. 2017-04-01, vilket gör att nedanstående priser inte stämmer. Justering av priserna kommer att ske inom kort.
Anslutningsavgiften för vatten och avlopp justeras varje år med entreprenadindex E84, vilket gör att tomtpriset justeras årligen.

Tomter i Hyllstofta

Tomtnummer

Fastighetsbeteckning

Area

Pris

Status

 

Hyllstofta 35:7

697 m²

109 500 kr

 

 

Hyllstofta 35:8

697 m²

109 500 kr

 

 

Hyllstofta 35:9

930 m²

121 200 kr

 

 

Hyllstofta 35:10

1029 m²

126 100 kr

 

 

Senast uppdaterad: 2017-04-13
Sidansvarig: Peter Åkesson

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se