Klippans logotype

Planer för villatomter i Hyllstofta

Förstoringsbar illustrationsplan villatomter i Hyllstofta

Förstoringsbar illustrationsplan villatomter i Hyllstofta

Endast 10 km öster om Klippan ligger Hyllstofta. Där kan vi erbjuda 4 stycken tomter utmed Stenevivägen, 120 meter från Bäljane ås ringlande vatten.
Tomterna får bebyggas med fristående hus utan källare. Högsta byggnadshöjd är 3,5 meter och taklutningen ska vara 15-45 grader.

I tomtpriset ingår anslutningsavgiften för vatten och avlopp.
Anslutningsavgiften avser en lägenhetsavgift. Tillkommande lägenhetsavgifter betalas efter erhållen faktura från VA-kollektivet.
Ny taxa för vatten och avlopp började gälla fr.o.m. 2017-04-01.
Anslutningsavgiften för vatten och avlopp justeras varje år med entreprenadindex E84, vilket gör att tomtpriset justeras årligen.

Tomter i Hyllstofta

Tomtnummer

Fastighetsbeteckning

Area

Pris

Status

 

Hyllstofta 35:7

697 m²

145 300 kr

 

 

Hyllstofta 35:8

697 m²

145 300 kr

 

 

Hyllstofta 35:9

930 m²

157 000 kr

 

 

Hyllstofta 35:10

1029 m²

161 900 kr

 

 

Senast uppdaterad: 2017-05-19
Sidansvarig: Peter Åkesson

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se