Källna

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande
Planer för villatomter i Källna

Förstoringsbar illustrationsplan villatomter i Källna

Förstoringsbar illustrationsplan villatomter i Källna

Bo lantligt i Källna, knappt 3 km norr om Östra Ljungby. Öppet odlingslandskap i söder och Pinnån som rinner strax norr om byn. Här har vi 2 stycken tomter till försäljning.
Tomterna är lämpliga för fristående hus utan källare. Högsta byggnadshöjd är 3,5 meter och taklutningen ska vara 15-45 grader.
I tomtpriset ingår anslutningsavgiften för vatten och avlopp.
Anslutningsavgiften avser en lägenhetsavgift. Tillkommande lägenhetsavgifter betalas efter erhållen faktura från VA-kollektivet.
Ny taxa för vatten och avlopp började gälla fr.o.m. 2017-04-01.
Anslutningsavgiften för vatten och avlopp justeras varje år med entreprenadindex E84, vilket gör att tomtpriset justeras årligen.

Tomter i Källna

Tomt nr

Fast.bet.

Area

Pris

Status

 

Öja 3:85

1059 m²

158 900 kr

 

 

Öja 3:86

802 m²

146 100 kr