Klippans logotype

Planer för villatomter på Nyslätt i Klippan

Förstoringsbar illustrationsplan 25 villatomter på Nyslätt i Klippan

Förstoringsbar illustrationsplan 25 villatomter på Nyslätt i Klippan


Nyplanerat villakvarter på Nyslättsområdet. Området rymmer totalt 25 villatomter. Tomterna 1-19 får bebyggas med friliggande källarlösa hus i ett och två plan. Högsta byggnadshöjd är 5,5 meter och taklutningen ska vara 15-45 grader. Tomterna 20-25 får bebyggas med friliggande källarlösa hus i ett plan. Högsta byggnadshöjd är 3,0 meter och taklutningen ska vara 15-30 grader. Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns och uthus minst 1 meter från tomtgräns.

I tomtpriset ingår anslutningsavgiften för vatten och avlopp.
Anslutningsavgiften avser en lägenhetsavgift. Tillkommande lägenhetsavgifter betalas efter erhållen faktura från VA-kollektivet.
Ny taxa för vatten och avlopp började gälla fr.o.m. 2017-04-01, vilket gör att nedanstående priser inte stämmer. Justering av priserna kommer att ske inom kort.
Anslutningsavgiften för vatten och avlopp justeras varje år med entreprenadindex E84, vilket gör att tomtpriset justeras årligen.

Tomter på Nyslätt i Klippan

Tomtnummer

Fastighetsbeteckning

Area

Pris

Status

5

Busken 5

975 m²

220 700 kr

Reserverad

7

Busken 7

765 m²

189 700 kr

Reserverad

11

Busken 12

872 m²

205 700 kr

Reserverad

12

Busken 11

821 m²

197 700 kr

Reserverad 

13

Busken 10

822 m²

197 700 kr


14

Busken 19

1066 m²

234 700 kr

Reserverad

15

Busken 18

856 m²

202 700 kr

Reserverad

16

Busken 17

887 m²

207 700 kr


17

Busken 16

932 m²

214 700 kr

Reserverad

18

Busken 15

979 m²

221 700 kr

Reserverad

 

Senast uppdaterad: 2017-04-13
Sidansvarig: Peter Åkesson

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se