Klippans logotype

Planer för villatomter på Nyslätt i Klippan

Förstoringsbar illustrationsplan 25 villatomter på Nyslätt i Klippan

Förstoringsbar illustrationsplan 25 villatomter på Nyslätt i Klippan


Nyplanerat villakvarter på Nyslättsområdet. Området rymmer totalt 25 villatomter. Tomterna 1-19 får bebyggas med friliggande källarlösa hus i ett och två plan. Högsta byggnadshöjd är 5,5 meter och taklutningen ska vara 15-45 grader. Tomterna 20-25 får bebyggas med friliggande källarlösa hus i ett plan. Högsta byggnadshöjd är 3,0 meter och taklutningen ska vara 15-30 grader. Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns och uthus minst 1 meter från tomtgräns.

I tomtpriset ingår anslutningsavgiften för vatten och avlopp.
Anslutningsavgiften avser en lägenhetsavgift. Tillkommande lägenhetsavgifter betalas efter erhållen faktura från VA-kollektivet.
Ny taxa för vatten och avlopp började gälla fr.o.m. 2017-04-01.
Anslutningsavgiften för vatten och avlopp justeras varje år med entreprenadindex E84, vilket gör att tomtpriset justeras årligen.

Tomter på Nyslätt i Klippan

Tomtnummer

Fastighetsbeteckning

Area

Pris

Status

5

Busken 5

975 m²

256 500 kr


13

Busken 10

822 m²

233 500 kr

Reserverad

15

Busken 18

856 m²

238 500 kr

Reserverad

16

Busken 17

887 m²

243 500 kr

Reserverad

17

Busken 16

932 m²

250 500 kr

Reserverad

 

Senast uppdaterad: 2017-05-19
Sidansvarig: Peter Åkesson

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se