Klippans logotype

Planer för villatomter på Nyslätt i Klippan

Förstoringsbar illustrationsplan 25 villatomter på Nyslätt i Klippan

Förstoringsbar illustrationsplan 25 villatomter på Nyslätt i Klippan


Nyplanerat villakvarter på Nyslättsområdet. Området rymmer totalt 25 villatomter. Tomterna 1-19 får bebyggas med friliggande källarlösa hus i ett och två plan. Högsta byggnadshöjd är 5,5 meter och taklutningen ska vara 15-45 grader. Tomterna 20-25 får bebyggas med friliggande källarlösa hus i ett plan. Högsta byggnadshöjd är 3,0 meter och taklutningen ska vara 15-30 grader. Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns och uthus minst 1 meter från tomtgräns.

I tomtpriset ingår anslutningsavgiften för vatten och avlopp.
Anslutningsavgiften för vatten och avlopp justeras varje år med entreprenadindex E84, vilket gör att tomtpriset justeras årligen.

Tomter på Nyslätt i Klippan

Tomtnummer

Fastighetsbeteckning

Area

Pris

Status

5

Busken 5

975 m²

220 700 kr

Reserverad

7

Busken 7

765 m²

189 700 kr

Reserverad

11

Busken 12

872 m²

205 700 kr

Reserverad

12

Busken 11

821 m²

197 700 kr

Reserverad 

13

Busken 10

822 m²

197 700 kr

Reserverad

14

Busken 19

1066 m²

234 700 kr

Reserverad

15

Busken 18

856 m²

202 700 kr

Reserverad

16

Busken 17

887 m²

207 700 kr

Reserverad

17

Busken 16

932 m²

214 700 kr

Reserverad

18

Busken 15

979 m²

221 700 kr

Reserverad

21

Busken 24

1160 m²

248 700 kr

Reserverad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-03-08
Sidansvarig: Peter Åkesson

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se