Klippans logotype

Planer för villatomter på Pappersbruket i Klippan

Förstoringsbar illustrationsplan villatomter på Pappersbruket i Klippan

Förstoringsbar illustrationsplan villatomter på Pappersbruket i Klippan

Förstoringsbar illustrationsplan villatomter på Pappersbruket i Klippan

Förstoringsbar illustrationsplan villatomter på Pappersbruket i Klippan

Bland Pappersbrukets kulturbyggnader och lummig grönska finns tre tomter med närhet till strövstigar längs Rönne å.
Tomterna får bebyggas med fristående hus i ett plan utan källare. Högsta byggnadshöjd är ca 3,5 meter och taklutningen ska vara 20-30 grader.
I tomtpriset ingår anslutningsavgiften för vatten och avlopp.
Anslutningsavgiften avser en lägenhetsavgift. Tillkommande lägenhetsavgifter betalas efter erhållen faktura från VA-kollektivet.
Ny taxa för vatten och avlopp började gälla fr.o.m. 2017-04-01, vilket gör att nedanstående priser inte stämmer. Justering av priserna kommer att ske inom kort.
Anslutningsavgiften för vatten och avlopp justeras varje år med entreprenadindex E84, vilket gör att tomtpriset justeras årligen.

Tomter på Pappersbruket i Klippan

Tomt nr

Fast.bet.

Area

Pris

Status

 

Klippan 3:294

1119 m²

130 600 kr

 

 

Rödbetan 4

1265 m²

139 300 kr

Reserverad

 

Skivlingen 12

1189 m²

134 100 kr

 

 

Senast uppdaterad: 2017-04-13
Sidansvarig: Peter Åkesson

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se