Klippans logotype

Planer för villatomter på Pappersbruket i Klippan

Förstoringsbar illustrationsplan villatomter på Pappersbruket i Klippan

Förstoringsbar illustrationsplan villatomter på Pappersbruket i Klippan

Förstoringsbar illustrationsplan villatomter på Pappersbruket i Klippan

Förstoringsbar illustrationsplan villatomter på Pappersbruket i Klippan

Bland Pappersbrukets kulturbyggnader och lummig grönska finns tre tomter med närhet till strövstigar längs Rönne å.
Tomterna får bebyggas med fristående hus i ett plan utan källare. Högsta byggnadshöjd är ca 3,5 meter och taklutningen ska vara 20-30 grader.
I tomtpriset ingår anslutningsavgiften för vatten och avlopp.
Anslutningsavgiften avser en lägenhetsavgift. Tillkommande lägenhetsavgifter betalas efter erhållen faktura från VA-kollektivet.
Ny taxa för vatten och avlopp började gälla fr.o.m. 2017-04-01.
Anslutningsavgiften för vatten och avlopp justeras varje år med entreprenadindex E84, vilket gör att tomtpriset justeras årligen.

Tomter på Pappersbruket i Klippan

Tomt nr

Fast.bet.

Area

Pris

Status

 

Klippan 3:294

1119 m²

161 900 kr

 

 

Rödbetan 4

1265 m²

169 200 kr

Reserverad

 

Skivlingen 12

1189 m²

165 400 kr

 

 

Senast uppdaterad: 2017-07-11
Sidansvarig: Peter Åkesson

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se