Klippans logotype

Planer för villatomter på Tegelbruket i Klippan

Förstoringsbar illustrationsplan villatomter på Tegelbruket i Klippan

Förstoringsbar illustrationsplan villatomter på Tegelbruket i Klippan

På området Tegelbruket, Linnégatan, finns 1 tomt till försäljning. Tomten får bebyggas med friliggande hus i ett plan och vind får inredas. Endast källarlöst hus är tillåtet. Högsta byggnadshöjd är 3,5 meter och taklutningen ska vara 15-30 grader.
I tomtpriset ingår anslutningsavgiften för vatten och avlopp.
Anslutningsavgiften för vatten och avlopp justeras varje år med entreprenadindex E84, vilket gör att tomtpriset justeras årligen.

Tomter på Tegelbruket i Klippan

Tomt nr

Fast.beteckning

Area

Pris

Status

1

Tegelbruket 11

1 166 m²

272 700 kr

Reserverad

 

Senast uppdaterad: 2017-01-05
Sidansvarig: Peter Åkesson

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se