Klippans logotype

Planer för villatomter i Ljungbyhed, Bajonettgatan

Förstoringsbar illustrationsplan 20 villatomter i Ljungbyhed

Förstoringsbar illustrationsplan 20 villatomter i Ljungbyhed

Aktuella tomter i Ljungbyhed, Bajonettgatan, får bebyggas med källarlösa fristående hus i ett plan, vind får inredas. Högsta byggnadshöjd är 4,5 meter och taklutningen ska vara 15-45 grader.
I tomtpriset ingår anslutningsavgiften för vatten och avlopp.
Anslutningsavgiften avser en lägenhetsavgift. Tillkommande lägenhetsavgifter betalas efter erhållen faktura från VA-kollektivet.
Ny taxa för vatten och avlopp började gälla fr.o.m. 2017-04-01.
Anslutningsavgiften för vatten och avlopp justeras varje år med entreprenadindex E84, vilket gör att tomtpriset justeras årligen.

Tomter på Bajonettgatan i Ljungbyhed

Tomt nr

Fast.bet.

Area

Pris

Status

3

Ljungby 1:85

1616 m²

248 100 kr

 

4

Ljungby 1:86

1048 m²

194 300 kr

 

5

Ljungby 1:87

1046 m²

194 100 kr

 

6

Ljungby 1:88

1044 m²

194 000 kr

 

8

Ljungby 1:90

1065 m²

195 700 kr

 

9

Ljungby 1:91

1064 m²

195 600 kr

 

10

Ljungby 1:92

1063 m²

195 500 kr

 

11

Ljungby 1:93

1065 m²

195 700 kr

 

12

Ljungby 1:94

1108 m²

199 100 kr

 

16

Ljungby 1:98

1462 m²

232 700 kr

 

17

Ljungby 1:99

1555 m²

242 000 kr

 

18

Ljungby 1:100

1495 m²

236 000 kr

 

19

Ljungby 1:101

1466 m²

233 100 kr

 

20

Ljungby 1:102

1406 m²

227 100 kr

 

 

Senast uppdaterad: 2017-05-19
Sidansvarig: Peter Åkesson

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se