Klippans logotype

Planer för villatomter i Ljungbyhed, Bajonettgatan

Förstoringsbar illustrationsplan 20 villatomter i Ljungbyhed

Förstoringsbar illustrationsplan 20 villatomter i Ljungbyhed

Aktuella tomter i Ljungbyhed, Bajonettgatan, får bebyggas med källarlösa fristående hus i ett plan, vind får inredas. Högsta byggnadshöjd är 4,5 meter och taklutningen ska vara 15-45 grader.
I tomtpriset ingår anslutningsavgiften för vatten och avlopp.
Anslutningsavgiften avser en lägenhetsavgift. Tillkommande lägenhetsavgifter betalas efter erhållen faktura från VA-kollektivet.
Ny taxa för vatten och avlopp började gälla fr.o.m. 2017-04-01, vilket gör att nedanstående priser inte stämmer. Justering av priserna kommer att ske inom kort.
Anslutningsavgiften för vatten och avlopp justeras varje år med entreprenadindex E84, vilket gör att tomtpriset justeras årligen.

Tomter på Bajonettgatan i Ljungbyhed

Tomt nr

Fast.bet.

Area

Pris

Status

3

Ljungby 1:85

1616 m²

212 800 kr

 

4

Ljungby 1:86

1048 m²

158 500 kr

 

5

Ljungby 1:87

1046 m²

158 300 kr

 

6

Ljungby 1:88

1044 m²

158 200 kr

 

8

Ljungby 1:90

1065 m²

159 900 kr

 

9

Ljungby 1:91

1064 m²

159 800 kr

 

10

Ljungby 1:92

1063 m²

159 700 kr

 

11

Ljungby 1:93

1065 m²

159 900 kr

 

12

Ljungby 1:94

1108 m²

163 300 kr

 

16

Ljungby 1:98

1462 m²

197 200 kr

 

17

Ljungby 1:99

1555 m²

206 600 kr

 

18

Ljungby 1:100

1495 m²

200 600 kr

 

19

Ljungby 1:101

1466 m²

197 600 kr

 

20

Ljungby 1:102

1406 m²

191 500 kr

 

 

Senast uppdaterad: 2017-04-13
Sidansvarig: Peter Åkesson

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se