Klippans logotype

Planer för villatomt på Långgatan i Ljungbyhed

Förstoringsbar illustrationsplan villatomt på Långgatan i Ljungbyhed

Förstoringsbar illustrationsplan villatomt på Långgatan i Ljungbyhed

Inom Spångenområdet utmed Långgatan i Ljungbyhed finns en rejäl tomt med fri utsikt mot Söderåsen till försäljning.
Tomten får bebyggas med ett fristående hus i ett plan utan källare. Högsta byggnadshöjd är ca 4,0 meter och taklutningen ska vara 15-45 grader.
I tomtpriset ingår anslutningsavgiften för vatten och avlopp.
Anslutningsavgiften avser en lägenhetsavgift. Tillkommande lägenhetsavgifter betalas efter erhållen faktura från VA-kollektivet.
Ny taxa för vatten och avlopp började gälla fr.o.m. 2017-04-01.
Anslutningsavgiften för vatten och avlopp justeras varje år med entreprenadindex E84, vilket gör att tomtpriset justeras årligen.

Tomt på Långgatan i Ljungbyhed

Tomt nr

Fast.bet.

Area

Pris

Status

 

Skedstorken 16

1460 m²

198 800 kr

 

 

Senast uppdaterad: 2017-07-11
Sidansvarig: Peter Åkesson

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se