Klippans logotype

Planer för villatomter på Tulpangatan i Östra Ljungby

Förstoringsbar illustrationsplan villatomter på Tulpangatan i Östra Ljungby

Förstoringsbar illustrationsplan villatomter på Tulpangatan i Östra Ljungby

Vi kommer att kunna erbjuda 8 st tomter på Tulpangatan i Östra Ljungby. I dagsläget vet vi inte när utbyggnaden av gata och VA-ledningar kommer att ske. Redan nu kan vi erbjuda tomt nr. 1 och 8 som får infart och VA från Gullvivevägen.
Tomterna får bebyggas med fristående hus i ett plan utan källare. Högsta byggnadshöjd är 3,5 meter och taklutningen ska vara 15-45 grader.
Vid intresse ta kontakt med kommunens markingenjör för att få mer information.
I tomtpriset ingår anslutningsavgiften för vatten och avlopp.
Anslutningsavgiften avser en lägenhetsavgift. Tillkommande lägenhetsavgifter betalas efter erhållen faktura från VA-kollektivet.
Ny taxa för vatten och avlopp började gälla fr.o.m. 2017-04-01.
Anslutningsavgiften för vatten och avlopp justeras varje år med entreprenadindex E84, vilket gör att tomtpriset justeras årligen.

Tomter på Tulpangatan i Östra Ljungby

Tomt nr

Fast.bet.

Area

Pris

Status

1

Östra Ljungby 7:107

1005 m²

256 700 kr

 

2

Östra Ljungby 7:108

1000 m²

256 000 kr

 

3

Östra Ljungby 7:109

1362 m²

310 300 kr

 

4

Östra Ljungby 7:110

948 m²

248 200 kr

 

5

Östra Ljungby 7:111

777 m²

222 500 kr

 

6

Östra Ljungby 7:112

770 m²

221 500 kr

 

8

Östra Ljungby 7:114

1070 m²

266 500 kr

 

 

Senast uppdaterad: 2017-07-11
Sidansvarig: Peter Åkesson

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se