Klippans logotype

Planer för villatomter på Tulpangatan i Östra Ljungby

Förstoringsbar illustrationsplan villatomter på Tulpangatan i Östra Ljungby

Förstoringsbar illustrationsplan villatomter på Tulpangatan i Östra Ljungby

Vi kommer att kunna erbjuda 8 st tomter på Tulpangatan i Östra Ljungby. I dagsläget vet vi inte när utbyggnaden av gata och VA-ledningar kommer att ske. Redan nu kan vi erbjuda tomt nr. 1 och 8 som får infart och VA från Gullvivevägen.
Tomterna får bebyggas med fristående hus i ett plan utan källare. Högsta byggnadshöjd är 3,5 meter och taklutningen ska vara 15-45 grader.
Vid intresse ta kontakt med kommunens markingenjör för att få mer information.
I tomtpriset ingår anslutningsavgiften för vatten och avlopp.
Anslutningsavgiften avser en lägenhetsavgift. Tillkommande lägenhetsavgifter betalas efter erhållen faktura från VA-kollektivet.
Ny taxa för vatten och avlopp började gälla fr.o.m. 2017-04-01, vilket gör att nedanstående priser inte stämmer. Justering av priserna kommer att ske inom kort.
Anslutningsavgiften för vatten och avlopp justeras varje år med entreprenadindex E84, vilket gör att tomtpriset justeras årligen.

Tomter på Tulpangatan i Östra Ljungby

Tomt nr

Fast.bet.

Area

Pris

Status

1

Östra Ljungby 7:107

1005 m²

225 400 kr

 

2

Östra Ljungby 7:108

1000 m²

224 700 kr

 

3

Östra Ljungby 7:109

1362 m²

282 400 kr

 

4

Östra Ljungby 7:110

948 m²

216 900 kr

 

5

Östra Ljungby 7:111

777 m²

191 200 kr

 

6

Östra Ljungby 7:112

770 m²

190 200 kr

 

8

Östra Ljungby 7:114

1070 m²

235 200 kr

 

 

Senast uppdaterad: 2017-04-13
Sidansvarig: Peter Åkesson

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se