Klippans logotype

Planer för villatomter på Montörsgatan i Stidsvig

Förstoringsbar illustrationsplan 7 villatomter på Montörsgatan, Stidsvig

Förstoringsbar illustrationsplan 7 villatomter på Montörsgatan, Stidsvig

Utmed Montörgatan i Stidsvig finns 7 tomter till försäljning. Tomterna får bebyggas med fristående hus i ett plan och vind får inredas. Högsta byggnadshöjd är 3,5 meter och taklutningen ska vara 15-45 grader.
I tomtpriset ingår anslutningsavgiften för vatten och avlopp.
Anslutningsavgiften avser en lägenhetsavgift. Tillkommande lägenhetsavgifter betalas efter erhållen faktura från VA-kollektivet.
Ny taxa för vatten och avlopp började gälla fr.o.m. 2017-04-01.
Anslutningsavgiften för vatten och avlopp justeras varje år med entreprenadindex E84, vilket gör att tomtpriset justeras årligen.

Tomter på Montörsgatan i Stidsvig

Tomt nr

Fast.bet.

Area

Pris

Status

7

Stidsvig 30:2

858 m²

148 900 kr

 

8

Stidsvig 30:3

873 m²

149 600 kr

 

 

Senast uppdaterad: 2017-07-11
Sidansvarig: Peter Åkesson

E-tjänster & blanketter

Relaterad information

Hämta Adobe Reader
För att kunna läsa PDF-filer behöver du gratisprogrammet Adobe Readerlänk till annan webbplats

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se