Tomter för hästgårdar i Stidsvig

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande
Planer för hästgårdar i Stidsvig

Förstoringsbar bild 1: Kartskiss över område för hästgårdar i Stidsvig

Förstoringsbar bild 1: Kartskiss över område för hästgårdar i Stidsvig

Förstoringsbar bild 2: Illustrationsplan 5 hästgårdar i Stidsvig

Förstoringsbar bild 2: Illustrationsplan 5 hästgårdar i Stidsvig

I Stidsvig erbjuder vi fem tomter för hästgårdar i ett naturområde nära trafikplats Mölletofta, E4:an.

Kartskissen, bild 1, visar områdets placering och illustrationsplanen, bild 2, visar aktuella fastigheter.

Det fastställda tomtpriset är 20 kr/m² tomtyta. Tomterna är mellan 27 000 m² och 50 000 m². Anslutningsavgift för VA är ca 143 800 kr exkl. moms.

För området gäller detaljplan för del av Stidsvig 2:85. Tomterna får bebyggas med fristående hus och ekonomibyggnader. Största byggnadsarea är 500 m². Bostadshus får uppföras i ett plan med möjlighet att inreda vind. Taklutning ska vara 30-45 grader. Ekonomibyggnader får uppföras i ett plan, taklutning 15-30grader.
Bebyggelse skall utformas med särskilt hänsyn till områdets natur- och kulturmiljö.
Ytterligare bestämmelser finns i detaljplanen och bevakas i bygglovhanteringen.

Tomter för hästgårdar i Stidsvig

Tomt nr

Fastighetsbet.

Area

Pris

VA-avgift exkl. moms

Status

2

Stidsvig 2:186

48 132 m²

960 000 kr

143 800 kr

 

3

Stidsvig 2:187

25 915 m²

515 000 kr

143 800 kr

 

4

Stidsvig 2:188

46 343 m²

925 000 kr

143 800 kr