Klippans logotype

Planer för hästgårdar i Stidsvig

Förstoringsbar bild 1: Kartskiss över område för hästgårdar i Stidsvig

Förstoringsbar bild 1: Kartskiss över område för hästgårdar i Stidsvig

Förstoringsbar bild 2: Illustrationsplan 5 hästgårdar i Stidsvig

Förstoringsbar bild 2: Illustrationsplan 5 hästgårdar i Stidsvig

I Stidsvig erbjuder vi fem tomter för hästgårdar i ett naturområde nära trafikplats Mölletofta, E4:an.

Kartskissen, bild 1, visar områdets placering och illustrationsplanen, bild 2, visar aktuella fastigheter.

Det fastställda tomtpriset är 20 kr/m² tomtyta. Tomterna är mellan 27 000 m² och 50 000 m². Anslutningsavgift för VA är ca 85 000 kr exkl. moms.

För området gäller detaljplan för del av Stidsvig 2:85. Tomterna får bebyggas med fristående hus och ekonomibyggnader. Största byggnadsarea är 500 m². Bostadshus får uppföras i ett plan med möjlighet att inreda vind. Taklutning ska vara 30-45 grader. Ekonomibyggnader får uppföras i ett plan, taklutning 15-30grader.
Bebyggelse skall utformas med särskilt hänsyn till områdets natur- och kulturmiljö.
Ytterligare bestämmelser finns i detaljplanen och bevakas i bygglovhanteringen.

Tomter för hästgårdar i Stidsvig
Tomt nrFastighetsbet.AreaPrisVA-avgift exkl. momsStatus
1Stidsvig 2:18540 753 m²815 000 kr85 000 krSåld
2Stidsvig 2:18648 132 m²960 000 kr85 000 kr 
3Stidsvig 2:18725 915 m²515 000 kr85 000 kr 
4Stidsvig 2:18846 343 m²925 000 kr85 000 kr 
5Stidsvig 2:18948 136 m²960 000 kr85 000 krSåld
Senast uppdaterad: 2016-05-24
Sidansvarig: Peter Åkesson

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se