Miljö- och hälsoskydd

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande
Miljö — Söderåsens miljöförbund

Klippans kommuns miljöprogram

Ett miljöprogram är kommunens viktigaste dokument för att ange inriktningen på miljöarbetet, både i kommunen som geografiskt område och för verksamheten i förvaltningar och kommunala bolag. Miljöprogram för Klippans kommun ska utgöra en plattform för god miljö och hållbar utveckling i kommunen. Detta kan du läsa mer om här.

Riksdagen har fastställt 16 miljökvalitetsmål. Den bärande idén med miljöprogram för Klippans kommun är att utgå från de nationella målen och anpassa dem till lokal nivå. Därför har miljöprogram för Klippans kommun delats in i fem målområden:

  • Energi och transporter
  • Hälsa och miljö
  • Mark och vatten
  • Natur och kultur
  • Konsumtion och avfall

Miljöprogram 2020

Den 29 januari 2013 fastställdes och antogs Miljöprogrammet 2020 i Klippans kommun. Det förslag som tidigare lagts fram godkändes.

Läs mer om vad detta innebär i dokumentet nedan.

Miljöprogram för Klippans kommun 2020PDF (pdf, 17.2 MB)

Söderåsens miljöförbund

Klippans kommuns miljö- och hälsoskyddsverksamhet samt livsmedelstillsyn sker hos Söderåsens miljöförbund. I Söderåsens Miljöförbund ingår Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommuner.

Du kontaktar Söderåsens miljöförbund när du behöver hjälp med frågor som rör:

  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedelstillsyn

Telefon: 0435-78 24 70.

Fax: 0435- 78 24 71.

Webbadress: www.soderasensmiljoforbund.se länk till annan webbplats

E-post: info@soderasensmiljoforbund.se

Brev skickas till:
Söderåsens miljöförbund, Box 74, 264 21 Klippan.

Kontakt

Information om Miljöprogram kontakta:

Tord Andersson
E-post: tord.andersson@klippan.se
Telefon:0435-280 16

Miljöstyrgruppen i Klippans kommunlänk till annan webbplats

Taxor och avgifter på mijöområdet

Vill du veta vilka taxor och avgifter som gäller när det rör sig om tillstånd och tillsyn inom miljöområdet, kan du läsa mer om det på:

Söderåsens miljöförbundlänk till annan webbplats

Relaterade dokument

NaturvårdsprogramPDF (pdf, 4.3 MB)
Naturvårdsprogrammet beskriver målsättningen för kommunens naturvårdsarbete 2008-2015.

Miljöprogram för Klippans kommun 2020PDF (pdf, 17.2 MB)