Nyheter Bygga och bo

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande
Nyheter Bygga och Bo

 • 2017-08-21 14.35

  Renovering av spillvattenledning


  Från måndag 4 september kommer Klippans kommun att lägga om huvudledningen i Kärngatan för att bygga bort underhållsspolningen.
 • 2017-08-01 10.19

  25-30 nya villatomter planeras i Klippan


  Klippans kommun planerar för att bygga nya villatomter i Klippans tätort. De nya tomterna kommer få plats genom s.k. förtätning intill befintlig bebyggelse.
 • 2017-06-02 14.18

  Klippan växer och bostäder behövs


  En av platserna som kan bli aktuella att bygga på är fastigheten Valhalla 14. Därför pågår nu ett samråd för planändring av detaljplanen.
 • 2017-05-05 10.18

  Tvätta rätt, tvätta i biltvätt


  Totalt tvättar vi svenskar bilen över 30 miljoner gånger på ett år. 20 miljoner av dessa tvättar sker på gatan.
 • 2017-04-19 11.38

  Information om eldningsförbud


  Räddningstjänsten i Familjen Helsingborg har gått ut med en kungörelse angående vad som gäller vid eldningsförbud i nordvästra Skåne.