Klippans logotype

Kommunalt vatten och avlopp

Avläsning av vattenmätare

Du kan lämna in din aktuella vattenmätareställning via kommunens e-tjänst.

Du hittar den här.

Fyll i e-tjänsten och klicka på "Skicka". Uppgifterna registreras i kommunens system och tas om hand av ansvarig handläggare. Övriga e-tjänster som berör området Bygga/Bo kommer du åt via bildlänken under rubriken Kontakt.

VA-avgifter för år 2017PDF (pdf, 382.2 kB)

VA-avdelningen inom Tekniska förvaltningen arbetar med drift och underhåll av råvattentäkter, vattenverk, tryckstegringsstationer, vattenreservoarer, vattenledningar och vattenmätare samt avloppsledningar, pumpstationer och avloppsverk. Avdelningen anlitar gatu- och parkavdelningen för ledningsarbeten och vattenmätarbyten.

Leveranssäkerhet och kvalité

I dagens samhälle är vattenförsörjning och avlopp en av de viktigaste delarna i den tekniska servicen. När vi vrider på kranen ska vattnet komma genast och hålla en hög kvalité. Vattnet klassas som ett livsmedel.

När vi spolar i toaletten ska avloppsvattnet snabbt ledas bort för att renas på ett så effektivt sätt att miljön inte påverkas negativt. För att lyckas med ett sådant företag, krävs resurser i personal och inte minst i kunskaper. Om något skulle inträffa i dricksvattenförsörjningen till samhället, måste personalen snabbt vara på plats och lokalisera skadan. VA-verken har ett väl utbyggt larmsystem både vad gäller dricksvatten och avloppsvatten. Problem upptäcks och rättas till många gånger långt innan konsumenten märker av problemet.

Kommunen har krav på sig att hålla konsumenterna med dricksvatten av hög kvalitet, enligt lagen.

Senast uppdaterad: 2017-05-24
Sidansvarig: Peter Åkesson

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

För felanmälan gator, vatten och avloppsledningar utanför kontorstid:

Journummer
Telefon: 0435-103 10

Relaterade länkar

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se