Klippans logotype

Ekonomi

Glas med vatten

All verksamhet vid VA-verken i Klippans kommun finansieras med de avgifter abonnenterna betalar för vatten och avlopp. De kommuninvånare som är anslutna till det kommunala VA-nätet betalar för den mängd vatten man förbrukar

Avgifterna kan delas upp i två kategorier:

  • en anläggningsavgift; betalas endast vid ett tillfälle, då man ansluter sin fastighet till VA-nätet.
  • en brukningsavgift; en fast och en rörlig del baserad på uppmätt förbrukning.

Vanligt dricksvatten kostar bara 2 öre per liter i vår kommun, så drick och njut!

Rena siffror

Omsättning i VA-verksamheten
28 Mkr/år

Antal abonnemang
4 438

Antal vattenmätare i drift
4 414

Producerad vattenmängd
1 miljon m³

Förluster i ledningsnät/egenförbrukning, spolning av ledningar med mera
8 procent

Antal fakturor
16 500/år

Renad mängd avloppsvatten
1,6 miljoner m³

Senast uppdaterad: 2016-04-22
Sidansvarig: Peter Åkesson

Kontakt

Chef för VA-avdelningen
Börje Andersson
Telefon: 0734-39 82 45
E-post: borje.andersson@klippan.se

Relaterade länkar

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se