Klippans logotype

Ljungs avloppsreningsverk

Ljungs avloppsreningsverk är dimensionerat för 1 000 personer men det är bara cirka 100 personer anslutna. Det är ett inomhusreningsverk, så alla bassänger ligger inne i en byggnad.

Reningssteg - Följ vattnets väg genom reningsverket

Rensgaller:

Det smutsiga vattnet kommer från hushållen i Ljung och leds in genom ett maskinrensat galler.

Luftningsbassäng och flockningsbassänger:

I dagsläget tillsätter man inga kemikalier i Ljungs reningsverk men möjligheten finns om det skulle behövas, därför går vattnet istället genom luftning och flockningsbassänger.

Tremediafilter:

Tremediafilter är ett sandfilter där man låter vattnet rinna igenom sanden, och då silas smutsen i vattnet bort och stannar i sanden.

Öppna infiltrationer:

Efter tremediafiltret pumpas vattnet ut till det sista reningssteget. I öppna infiltrationer vattnet får sjunka ner igenom sandbäddar som renar vattnet en sista gång innan det pumpas vidare till recipienten.


Utgående vatten:

Utgående vatten fångas upp under sandbäddarna och leds igenom huset på bilden (till vänster) och där tas det prov för analys på vattnet. Sen pumpas det vidare igenom en pumpstation och vidare till Rönne å.


Senast uppdaterad: 2016-06-21
Sidansvarig: Peter Åkesson

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se