Invigning av Blomgrens promenad 27 april

Välkommen till invigningen av Klippans nya promenadslinga!

Tid:
Lördag 27 april klockan 11.00

Plats:
Åbyparken framför Vita huset 

Program:
Under invigningen av Blomgrens promenad blir det invigningstal och Musikskolans Brassensemble bjuder på musik.

Blomgrens promenad är en vandringsled som går runt de centrala delarna i Klippans tätort och är ca 2,5 kilometer lång. Längs slingan finns det fastigheter av kulturellt och byggnadshistoriskt intresse utmärkta med skyltar som har informationstext och historiska bilder.


Arr: Klippans kommun