Bygga, Bo & Miljö

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande
Vi erbjuder möjligheten att kommunicera tjänsterna nedan via både e-tjänst och blankett.

E-tjänst
En e-tjänst erbjuder dig möjlighet att via kommunens hemsida stegvis fylla i de uppgifter som behövs för en viss typ av tjänst, till exempel en ansökan. Genom att klicka på "skicka" kommer uppgifterna elektroniskt att tas emot och registreras av kommunen. Möjlighet finns att skriva ut alternativt spara dina uppgifter.

Blankett (pdf-fil)
En blankett skriver du ut och fyller innan du skickar in den. Du måste själv lämna eller skicka blanketten till kommunen.

Ny e-tjänst för avläsning av vattenmätare
Nu blir det enklare för dig som har BankID att läsa av din vattenmätare och lämna in resultatet till oss.
E-tjänsten hittar du här.länk till annan webbplats

Behöver du skaffa BankID eller vill veta mer om det hittar du information om BankID här.länk till annan webbplats

Fastigheter
Fastigheter- ansökan och anmälanE-tjänstBlankett

Mer info

Dispens för egensotning - anmälan

 

PdfPDF (pdf, 288.7 kB)Info

Småhustomt - anmälan

E-tjänstPdflänk till annan webbplatsInfo

Anmälan om installation och/eller ändring av eldstad och rökkanal

E-tjänstPdflänk till annan webbplatsInfo

Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

 

PdfPDF (pdf, 105 kB)Info

Bygglov, rivningslov, marklov, och anmälan om kontrollansvarig

E-tjänstPdflänk till annan webbplatsInfo

Slutanmälan

E-tjänst

Pdflänk till annan webbplats


Lägenhetsnummer till tvåbostadshus

 

PdfPDF (pdf, 1.5 MB)Info

Lägenhetsnummer till flerbostadshus

 

PdfPDF (pdf, 1.8 MB)Info

Medgivande från grannar

 

PdfPDF (pdf, 71.5 kB)

 

Medgivande information om privat småhustomt

 

PdfPDF (pdf, 79.9 kB)

 

Planbesked

 

PdfPDF (pdf, 1.5 MB)

 

Strandskyddsdispens - ansökan

 

PdfPDF (pdf, 152.5 kB)

 

Ovårdad tomt/fastighet -anmälan

E-tjänst  

 

Vattenanläggning
VAE-tjänstBlankett

Avläsning av vattenmätare

E-tjänstlänk till annan webbplats

 

VA-abonnemang - ägarbyte

E-tjänstlänk till annan webbplats

Pdflänk till annan webbplats

Servisanmälan

E-tjänstlänk till annan webbplats

Pdflänk till annan webbplats