Klippans logotype
Ros

Borgerlig vigsel

För dig som vill gifta dig borgerligt inom Klippans kommungräns finns det flera möjligheter.

I Klippans kommun finns ett särskilt inrättat vigselrum i kommunhuset. Man kan annars själv boka annan plats, antingen inom- eller utomhus. Vigsel utanför Klippans kommungräns beviljas endast i undantagsfall.

 


Praktisk information inför vigseln

Första steget är att ni ansökan om hindersprövning hos Skatteverket. Den som är under 18 år måste dessutom också begära tillstånd att få ingå äktenskap. Det gör man hos Länsstyrelsen i det län man bor i. Det här tillståndet skickas tillsammans med hindersprövningen till Skatteverket.

När Skatteverket är klar med hindersprövningen, får ni från Skatteverket det som kallas "Intyg hindersprövning" och "Intyg vigsel". Hindersprövningen gäller i fyra månader.

För att anmäla er inför borgerlig vigsel använd vår e-tjänst. Klicka här.

Vigseln

Vid vigseln skall två myndiga vittnen närvara. Äger vigseln rum i kommunhuset och man inte har möjlighet att ordna egna vittnen, kan personal i kommunhuset ställa upp som vittne. Namn och adress på vittne lämnas vid beställning av vigsel.

Tiden för vigslar är mellan klockan 10-16, men förfrågan kan göras av övriga tider.

Borgerlig vigsel i Klippans kommun är kostnadsfri om en eller båda i paret är folkbokförda i Klippans kommun. Annars tar vi ut en avgift på 500 kronor.

Vid ceremonin läser vigselförättaren upp antingen en kort eller en något längre text. Vid bokningstillfället ska ni tala om vilket alternativ ni väljer.

Registrerat partnerskap — äktenskap

Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken tillämpas på samma sätt oavsett om makarna är av olika eller samma kön.

Partnerskapslagen (1994:1117) upphörde att gälla 2009. Det innebär att det inte är möjligt att låta registrera ett nytt partnerskap. Ett redan registrerat partnerskap fortsätter att vara detta till dess att partnerskapet upplöses eller omvandlas till ett äktenskap.

Omvandling av ett registrerat partnerskap till äktenskap

Ni som är registrerade partners i Sverige enligt den tidigare partnerskapslagen kan omvandla ert partnerskap till ett äktenskap. Ni kan göra det genom en gemensam skriftlig anmälan till Skatteverket eller genom att viga er inför en vigselförrättare. På Skatteverkets hemsida kan ni läsa mer om vad som gäller.

Utländsk medborgare

Utländska medborgare, som vill gifta sig i Sverige, bör ta reda på vilken vigselform hemlandet fordrar. En del länder godkänner endast viss vigselform för sina medborgare. Kontakta hemlandets ambassad för ytterligare uppgifter.

Om ena parten är utländsk medborgare är personlig inställelse på Skatteverket obligatorisk.

Senast uppdaterad: 2016-10-04
Sidansvarig: Johanna Svedin

Kontakt/Boka hos oss

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan

Relaterade länkar

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se