Svårigheter i hemmet

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Att behöva stanna hemma på grund av den rådande pandemin kan skapa oro för många som inte har det stabilt hemma.
Klippans kommun vill att alla ska må bra och känna trygghet och sätter därför in extra åtgärder.

Vi levererar skolmat till behövande när gymnasieskolorna är stängda
De elever som är i behov av ett lagat mål mat om dagen och som av olika anledningar inte kan ombesörja det av främst ekonomiska skäl kan få lunchlådor från kommunen. Respektive skola gör en inventering av sina elever (och behov) och tar kontakt med de elever som är aktuella för detta. Bedömning görs enligt de normer som socialförvaltningen skulle ha gjort för stöd i liknande situation. Elever som inte blivit kontaktade av respektive skola och som utifrån nämnda förutsättningar är i behov av en lunchlåda kan ta kontakt med respektive skolas expedition/administration för mer information.

Vi ger stöd till ungdomar
Vi märker av en viss vilsenhet och fler behov av att mötas bland gymnasieelever nu när de inte möts i skolans värld på dagarna.
Vi har våra elevhälsoteam i beredskap under dagtid, samma tid som skolan normalt skulle vara öppen (detta gäller även under påsklovet) och alla elever är välkomna att ta kontakt direkt med elevhälsans personal, eller nå dessa genom sina mentorer och lärare via telefon eller digitalt.

På våra fritidsgårdar kan ungdomar få stöd. Fritidsledarna är på plats och vi håller igång dess verksamhet nästan som vanligt i Klippan och Ljungbyhed. Under påsklovet kommer ett utökat program att komma som också inkluderar Östra Ljungby och Stidsvig.

Mer tid i hemmet kan skapa konflikter
Isolering och minskade kontakter är viktigt för att minska spridningen av Corona. Vi vet dock att isolering också ökar risken för våld i hemmet och att det kan skapa en farlig situation för personer med våldsamma partners.

Känner du dig utsatt så finns det hjälp att få.
Du kan dels vända dig till nationella stödlinjer som Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats via telefon: 020-50 50 50.
Du kan också vända dig till socialförvaltningen i Klippans kommun för att få stöd och hjälp, du når socialförvaltningen genom att ringa till kundtjänst 0435-28 000. Har du inte möjlighet att ringa kan du istället gå till kommunens kundtjänst som finns på Trädgårdsgatan 1.
Är situationen akut ska du överväga att fly och vid en akutsituation ska du ringa polisen på 112.

Isolering kan också göra att man går över gränser och gör något mot sin partner som inte är okej. Om du funderar på om ditt beteende är okej så kan du kontakta Välj att slutalänk till annan webbplats på den nationella telefonlinjen: 020-555 666.

Om du som barn känner dig orolig för något som händer hemma så finns det hjälp att få.
Du kan dels vända dig till BRISlänk till annan webbplats dit du både kan chatta och ringa.

Du kan också vända dig till socialförvaltningen i Klippans kommun, antingen genom att ringa till kundtjänst på telefonnummer 0435-28 000. Har du inte möjlighet att ringa kan du istället gå till kommunens kundtjänst som finns på Trädgårdsgatan 1 i Klippan.