Detaljplan & översiktsplan

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Genom planläggning garanteras olika intressenter insyn och inflytande. Kommunen får också därigenom ett bättre beslutsunderlag. Den samlade bedömning om markens och vattnets användning som görs i plan ger också ramarna för prövning av framtida bygglovsärenden. Därmed kan lovhanteringen förenklas.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Klippans kommuns Kundtjänst. Via de blå bilderna under rubriken Kontakt kan du även klicka dig vidare till fler kontaktuppgifter, öppettider, våra e-tjänster, samt lämna synpunkter.

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Planarkitekt
Martin Tång
Telefon: 0435-28160
E-post: martin.tang@klippan.se