Klippans logotype

Bostadsförsörjningsprogram

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen, Klippans senaste program är från 2006.

Bostadsförsörjningsprogrammet för Klippans kommun anger mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen 2015–2018 för att främja en önskvärd bostadsutveckling i takt med förväntad befolkningsökning. Programmet består av två delar, där den första anger kommunens avsikter, medan den andra vänder sig till den som önskar en fördjupning. Programmet riktar sig till politiker och tjänstemän inom hela kommunen och fungerar som ett stöd till översiktsplanen och en vägledning i den fysiska planeringen.

Senast uppdaterad: 2016-05-25
Sidansvarig: Martin Tång

Relaterade länkar

Del 1PDF (pdf, 27.8 MB)

Del 2PDF (pdf, 3 MB)

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se