Klippans logotype

Detaljplan

I en detaljplan anges hur marken skall användas.

Detaljplan är ofta den lämpligaste beslutsformen för att genomföra en förändring. Genom att klara ut viktiga frågor redan i samband med planarbetet får man en rationellare och snabbare lovhantering med mindre risk för t ex grannerättsliga tvister i sena skeden. Den byggande får också ett bättre och säkrare underlag för sin projektering.

Förfarandereglerna garanterar insyn. Alla som har ett väsentligt intresse av det enskilda planförslaget skall få information och ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

I Klippans kommun är alla större tätorter planlagda.


Detaljplanerna visas i kartan med röd färg

Gällande detaljplaner

Länkarna nedan visar översikter på Klippans kommuns alla gällande detaljplaner. Där kan du se om din fastighet ligger inom en detaljplan och även när detaljplanen är fastställd. Vill du veta mer om en detaljplan ska du kontakta någon på plan- och byggkontoret. Rör det sig om en nyare detaljplan kan du även titta under rubriken Fastställda planer och se om det finns en länk till en digital version av planen.

Klippan-NybyggetPDF (pdf, 440.2 kB)

Hyllstofta-LyckePDF (pdf, 91.5 kB)

Ljung-TornsborgPDF (pdf, 193 kB)

Senast uppdaterad: 2016-10-03
Sidansvarig: Martin Tång

Kontakt

Klippans kommun
Plan- och byggavdelning
264 80 Klippan
E-post: plan-o-byggkontoret
@klippan.se

Stadsarkitekt
Göran Lönnqvist
Telefon: 0435-281 65
E-post: goran.lonnqvist@klippan.se

Planarkitekt
Martin Tång
Telefon: 0435-28160
E-post: martin.tang@klippan.se

Kartingenjör
Tobias Persson
Telefon: 0435-282 16
E-post: tobias.persson2@klippan.se

Fastställda detaljplaner:

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se