Klippans logotype

Fastighetsplan

Fastighetsplan gäller som en del av planbestämmelser.

Fastighetsplanen finns endast inom detaljplan och är en del av handlingarna till den detaljplanen som gäller för området.

Tomtindelning gäller som fastighetsplan.

I Klippans kommun finns fastighetsplaner i Klippan och i Ljungbyhed.

Fastighetsplanen visar fastighetsindelning, gemensamhetsanläggning och servitut.

Senast uppdaterad: 2016-03-30
Sidansvarig: Martin Tång

Kontakt

Klippans kommun
Plan- och byggavdelning
264 80 Klippan
E-post: plan-o-byggkontoret
@klippan.se

Stadsarkitekt
Göran Lönnqvist
Telefon: 0435-281 65
E-post: goran.lonnqvist@klippan.se

Kartingenjör
Tobias Persson
Telefon: 0435-282 16
E-post: tobias.persson2@klippan.se

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se