Pågående planer

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Plan- och byggavdelningen
E-post: plan-o-byggkontoret@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här kan du följa detaljplanen under hela processen.

Alla handlingar som tillhör det planförslag du vill veta mer om får du tillgång till genom att klicka på planens namn i listan under rubriken "Pågående plan" på den här sidan.

Har du vägarna förbi kommunkontoret i Klippan är du välkommen in att se på förslagen. Vi har satt upp handlingarna som tillhör respektive plan på en skärm i plan- och byggkontorets korridor.

 

Detaljplan för Polstjärnan 1

Planområde

Syftet med detaljplanen är att ändra användning för fastigheten från Handel och Småindustri till Handel och Bostadsändamål. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen och handläggs enligt standardförfarande.

Planförslaget finns tillgängligt på Plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, samt via länkarna nedan mellan 2019-12-11 och 2020-01-03.


Skriftliga synpunkter på förslaget skall ha inkommit senast den 3/1 till:

Klippans kommun

Plan- och byggavdelningen

264 80 KLIPPAN

eller

plan-o-byggavdelningen@klippan.se

Närmare upplysningar lämnas av planarkitekt Martin Tång på nummer 0435-281 60 eller martin.tang@klippan.se.


Detaljplan för del av Klippan 3:145,

Bostäder vid Älvdalen

Samråd har hållits och skyfallsutredning pågår

 

Ändring av detaljplan för Lommen 16 - Granskning

Planområde

Syftet med detaljplanen är att ändra användning för fastigheten från K1 ”Kontor, Hotell och semester/turistlägenheter” till B ”Bostadsändamål”.

Planförslaget finns tillgängligt på Plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, samt via länkarna nedan under perioden 2020-03-09 till 2020-03-20

Skriftliga synpunkter på förslaget skall ha inkommit senast den 20 mars till:

Klippans kommun

Plan- och byggavdelningen eller plan-o-byggavdelningen@klippan.se

264 80 Klippan

Närmare upplysningar lämnas av planarkitekt Martin Tång på nummer 0435-281 60 eller martin.tang@klippan.se.

 

Ändring av detaljplan och stadsplan för Capella 9 och 11, Pollux 1 och 2, Klippan 3:145 samt Sågen 1

Aktuella tomtindelningar

Syftet med ändringen är att upphäva två tomtindelningar för fastigheterna inom området för att möjliggöra fastighetsreglering samt för att kunna bilda nya fastigheter.

Planhandlingarna finns tillgängligt på plan- och byggkontoret i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan.

  

Närmare upplysningar lämnas av planarkitekt Alexandra von Post på nummer 0435-281 68 eller alexandra.von.post@klippan.se.

 

Ändring av detaljplan för Lommen 16 - Granskning

Planområde

Syftet med detaljplanen är att ändra användning för fastigheten från K1 ”Kontor, Hotell och semester/turistlägenheter” till B ”Bostadsändamål”.

Planförslaget finns tillgängligt på Plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, samt via länkarna nedan under perioden 2020-03-20 till 2020-04-03.

PlankartaPDF (pdf, 284.5 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 257.7 kB)

Skriftliga synpunkter på förslaget skall ha inkommit senast den 3 april till:

Klippans kommun
Plan- och byggavdelningen
264 80 Klippan

eller

plan-o-byggavdelningen@klippan.se

Närmare upplysningar lämnas av planarkitekt Martin Tång på nummer 0435-281 60 eller martin.tang@klippan.se.