Pågående planer

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Klippans kommun
Plan- och byggavdelning
E-post: plan-o-byggkontoret@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här kan du följa detaljplanen under hela processen.

Alla handlingar som tillhör det planförslag du vill veta mer om får du tillgång till genom att klicka på planens namn i listan under rubriken "Pågående plan" på den här sidan.

Har du vägarna förbi kommunkontoret i Klippan är du välkommen in att se på förslagen. Vi har satt upp handlingarna som tillhör respektive plan på en skärm i plan- och byggkontorets korridor.

 

Upphävande, del av detaljplan för Hyllstofta 4:29

planbeskrivning

Samråd

Syftet är att upphäva del av detaljplan för fastigheten Hyllstofta 4:29 för att kunna överföra mark till angränsande bostadsfastighet.

Du han ta del av planförslaget här:

 

Detaljplan för Nejlikan 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117 Klippans kommun, Skåne län

planområde

Antagande

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2018-11-27§ 116 beslutat att anta detaljplan för Nejlikan 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117 Klippans kommun. Beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla den 4 december 2018.

Du kan ta del av planförslaget här:

 

Valhalla 14

Planområde

Överklagande

Kommunfullmäktige har 2018-04-24 beslutat att anta detaljplan för Valhalla 14 i Klippans kommun.

Beslutet är överklagat till Mark- och miljödomstolen i Växjö, beslut väntas i december 2018

Du kan ta del av planförslaget här: