Pågående planer

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Klippans kommun
Plan- och byggavdelning
E-post: plan-o-byggkontoret@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här kan du följa detaljplanen under hela processen.

Alla handlingar som tillhör det planförslag du vill veta mer om får du tillgång till genom att klicka på planens namn i listan under rubriken "Pågående plan" på den här sidan.

Har du vägarna förbi kommunkontoret i Klippan är du välkommen in att se på förslagen. Vi har satt upp handlingarna som tillhör respektive plan på en skärm i plan- och byggkontorets korridor.

 

Detaljplan för del av Klippan 3:145, ny skola vid Kristoffers väg Klippans kommun, Skåne län

Planområde

Granskning
Klippan växer och Plan- och byggavdelningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för en ny skola. Syftet med planen är att möjliggöra byggande av en ny grundskola f-6 i 3 paralleller eller f-9 i 2 paralleller. Förslaget anses vara av betydande intresse för allmänheten och handläggs enligt reglerna om utökat förfarande. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Du han ta del av planförslaget här:

Planförslaget finns även tillgängligt på plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan under perioden 2018-04-11 till 2018-05-02

Skriftliga synpunkter på förslaget skall ha inkommit senast den 2 maj till:

Klippans kommun

Plan- och byggavdelningen eller plan-o-byggavdelningen@klippan.se

264 80 Klippan

Planen behandlas enligt reglerna om utökat planförfarande.

Närmare upplysningar lämnas av planarkitekt Martin Tång på nummer 0435-281 60 eller martin.tang@klippan.se.

Detaljplan för Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117 Klippans kommun, Skåne län

planområde

Granskning

Klippan växer och behovet av bostäder och förskolor är stort. Syftet med planen är att skapa ett attraktivt bostadsområde, även med möjlighet till lämpliga boenden för äldre med visst vårdbehov samt möjliggöra en ny förskola med upp till 8 avdelningar. Planen överensstämmer med översiktsplanen.

Du kan ta del av planförslaget här:

PlankartaPDF (pdf, 479.5 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 372.5 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 148.3 kB)

BullerberäkningPDF (pdf, 669.1 kB)

Markteknisk undersökningPDF (pdf, 2 MB)

Tekniskt PM GeotekninkPDF (pdf, 237.1 kB)

Eller på Plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, under perioden 2018-02-14 till 2017-03-07.

Skriftliga synpunkter på förslaget skall ha inkommit senast den 7 mars till:

Klippans kommun
Plan- och byggavdelningen
264 80 Klippan

eller plan-o-byggavdelningen@klippan.se

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Planen behandlas enligt reglerna om utökat planförfarande.

Närmare upplysningar lämnas av planarkitekt Martin Tång på nummer 0435-281 60 eller martin.tang@klippan.se.

 

Valhalla 14

Kommunfullmäktige har 2018-04-24 beslutat att anta detaljplan för Valhalla 14 i Klippans kommun.

Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2018-05-07.

PlankartaPDF (pdf, 322.9 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.5 MB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 241.6 kB)