Planbesked

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Planbesked

Om du vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas kan du ansöka om planbesked. Genom planbeskedet får du veta om kommunen avser att inleda en planläggning eller inte. Om beskedet är positivt får du också information om en ungefärlig tidpunkt för när en detaljplan antas. Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas.

Plan- och byggnämnden ska genom ett planbesked ge svar om ett planarbete kommer att påbörjas eller inte. Beslut om planbesked ska ges inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kom in.

Kostnaden för ett planbesked är minst 8 560 kronor.

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


Epost: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Stadsarkitekt
Göran Lönnqvist
Telefon: 0435-281 65
E-post: goran.lonnqvist@klippan.se

Planarkitekt
Martin Tång
Telefon: 0435-28160
E-post: martin.tang@klippan.se