Planprocessen

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Planprocessen

Förändringar i  PBL-lagen innebär att följande gäller, se Boverkets bildspel nedan.

PlanprocessenPDF (pdf, 498.6 kB) efter den 1 januari 2015

Standardförfarande när planförslaget

  • är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

samråd-underrättelse-granskning-granskningsutlåtande-antagande-laga kraft

Utökat förfarande när planförslaget

  • inte är förenligt med översiktsplanen eller Länsstyrelsens granskningsyttrande
  • är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt stor betydelse
  • antas medföra en betydande miljöpåverkan

kungörelse-samråd-samrådsredogörelse-underrättelse-granskning-granskningsutlåtande-antagande-laga kraft

Begränsat förfarande när

  • förutsättningarna för standardförfarandet är uppfyllda
  • planförslaget godkännas av samrådskretsen

godkännande-antagande-laga kraft

Byte av förfarande

För att det ska vara möjligt att växla mellan förfarande får bland annat nya berörda inte tillkomma utan samrådskretsen bör vara densamma

Kontakt

Klippans kommun
Plan- och byggavdelning
264 80 Klippan
E-post: plan-o-byggkontoret
@klippan.se