Klippans logotype

Planprocessen

Förändringar i  PBL-lagen innebär att följande gäller, se Boverkets bildspel nedan.

PlanprocessenPDF (pdf, 498.6 kB) efter den 1 januari 2015

Standardförfarande när planförslaget

  • är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

samråd-underrättelse-granskning-granskningsutlåtande-antagande-laga kraft

Utökat förfarande när planförslaget

  • inte är förenligt med översiktsplanen eller Länsstyrelsens granskningsyttrande
  • är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt stor betydelse
  • antas medföra en betydande miljöpåverkan

kungörelse-samråd-samrådsredogörelse-underrättelse-granskning-granskningsutlåtande-antagande-laga kraft

Begränsat förfarande när

  • förutsättningarna för standardförfarandet är uppfyllda
  • planförslaget godkännas av samrådskretsen

godkännande-antagande-laga kraft

Byte av förfarande

För att det ska vara möjligt att växla mellan förfarande får bland annat nya berörda inte tillkomma utan samrådskretsen bör vara densamma

Senast uppdaterad: 2015-06-02
Sidansvarig: Martin Tång

Kontakt

Klippans kommun
Plan- och byggavdelning
264 80 Klippan
E-post: plan-o-byggkontoret
@klippan.se

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se