Klippans logotype

Områdesbestämmelser

Ett komplement till översiktsplanen

Områdesbestämmelser antas för att säkerställa syften i översiktsplanen. Områdesbestämmelser kan reglera

  • markanvändningen
  • bebyggelsens egenskaper
  • administrativa frågor

I Klippans kommun finns det områdesbestämmelser inom två område.

På gamla F5-området i Ljungbyhed, som tidigare varit ett militärt område, finns byggnader och miljöer med stora bevarandevärden.

Kopparmöllan, söder om Stidsvig, har ett för kommunen stort teknikhistoriskt värde. Byggnadsmiljön är visserligen starkt förändrad men enskilda byggnader är väl bevarade.
Senast uppdaterad: 2015-06-02
Sidansvarig: Martin Tång

Kontakt

Klippans kommun
Plan- och byggavdelning
264 80 Klippan
E-post: plan-o-byggkontoret
@klippan.se

Stadsarkitekt
Göran Lönnqvist
Telefon: 0435-281 65
E-post: goran.lonnqvist@klippan.se

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se