Klippans logotype

Gällande översiktsplan

Bakgrund

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. Den ska ange hur mark och vatten inom kommunen ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas på lång sikt. Översiktsplanen vägleder sedan kommunen vid detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov. 2011 påbörjades arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Klippans kommun.

Process

Det var en lång process med många inblandade som inleddes våren 2011 genom dialogmöten med allmänheten. Under vintern genomfördes samråd med Länsstyrelsen, berörda myndigheter, grannkommuner och allmänheten. Vintern 2012/2013 genomfördes den sista remissrundan. Mellan varje steg bearbetades planen på Plan- och byggkontoret och i Plangruppen, förändringar i planen förankrades i den politiska styrgruppen. Planen antogs på kommunfullmäktige 2013-05-28.

Planen

Planen är avgränsad till att behandla kommunens övergripande syn på mark vattenanvändningen, med ett 20-års perspektiv, inom följande prioriterade områden:

  • Infrastruktur
  • Boende
  • Näringsliv
  • Vindkraft
  • Strandskydd

Planen finns i uppdelad i kapitel här till höger.

Senast uppdaterad: 2015-06-02
Sidansvarig: Martin Tång

Kontakt

Plan- och byggkontoret
Trädgårdsgatan 12
264 80 Klippan
Telefon: 0435-280 00
E-post: plan-o-byggkontoret(at)klippan.se

Planarkitekt
Martin Tång
Telefon: 0435-28160
E-post: martin.tang@klippan.se

Relaterad information

Översiktsplan 2013

Inledning sida 1-13PDF (pdf, 8.9 MB)

Infrastruktur sida 14-17PDF (pdf, 2.1 MB)

Näringsliv sida 18-25PDF (pdf, 11.1 MB)

Boende sida 26-35PDF (pdf, 7.4 MB)

Vindkraft sida 36-46PDF (pdf, 4.1 MB)

Allmänna intressen sida 47-60PDF (pdf, 7.6 MB)

Miljöbedömning MKB sida 61-72PDF (pdf, 4.7 MB)

Samrådsredogörelsen sida 1-46PDF (pdf, 5.1 MB)

Översiktsplan bilaga 1 kartaPDF (pdf, 7.6 MB)

Kommunfullmäktiges antagandebeslutPDF (pdf, 357.8 kB)

Länsstyrelsens granskningsyttrandePDF (pdf, 401.4 kB)

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se