Klippans logotype

Klippans kommuns författningssamling - ett lokalt regelverk

Klippans kommuns författningssamling motsvarar lagstiftningen, men på lokal nivå.

Du kan få svar på frågor som:
Hur ofta ska kommunfullmäktige sammanträda?
Vem är firmatecknare i ett kommunalt bolag?
Hur mycket får en politiker i ersättning?
Vem kan söka kommunalt bidrag?

Du får här möjlighet att läsa hela författningssamlingen. Totalt omfattar den flera hundra sidor text. Innehållet är uppdelat i följande grupper:

  • 1. Allmänna föreskrifter PDF (pdf, 4.6 MB) 
    som bland annat innehåller:
    Lokala ordningsstadgan, allmänna föreskrifter t.ex. vad som är allmän plats, vad som gäller för fyrverkeri, vad som gäller för hundar, camping, sotning och sotningsfrister, renhållning (sopor), avfallsplan och renhållning av gångbanor m.m.
Vår målsättning är att författningssamlingen fortlöpande ska vara aktuell. Av rent demokratiska (beslutsgången) och arbetstekniska skäl uppkommer en viss förskjutning i tid innan uppgifterna finns införda i författningssamlingen. Skulle du känna osäkerhet i någon fråga, är du välkommen kontakta oss.

Senast uppdaterad: 2017-05-23
Sidansvarig: Lina Wideland

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se