Klippans logotype

Medborgardialog

människor som träffats för ett diskussionsmöte

Din åsikt är viktig för oss. Vi arbetar för att du som är invånare i Klippans kommun ska trivas och vara stolt över din kommun.

Därför är det också viktigt att du känner att steget till att ta kontakt med kommunen är enkelt, smidigt och ger något tillbaka. Vi har en mängd e-tjänster som du kan använda, både för att utföra något eller för att ta kontakt med oss.

Klippans kommun har sedan flera år arbetat för att utveckla tillgänglighet och bemötande och vi vill satsa på utökad medborgardialog och delaktighet.
Dialogtjänster utvecklas och förvaltas som en del i Kundtjänst men också som en arena för politikernas möte med medborgarna.

Kommunen vill arbeta med en öppen och bred dialog genom en kombination av fysiska möten och sociala medier och utan att knyta invånarna  till fasta strukturer och institutioner. Dialogen kan utgå från en viss fråga eller ett ämnesområde. Den kan också vara målgruppsorienterad, till exempel  mot ungdomar eller andra grupper.

Vi arbetar efter denna struktur:

  1. Öppen dialog genom en kommunsida på Facebook.

  2. Ämnesinriktad dialog, till exempel genom möten eller medborgarpaneler för olika ämnen eller aktuella frågor.

  3. Målgruppsinriktad dialog genom upprop/inbjudningar till virtuella och/eller fysiska möten.

Vänd dig gärna till oss!

Hur gör jag om jag vill framföra synpunkter och klagomål? Eller om jag vill felanmäla något?

Det är viktigt att du lämnar dina synpunkter oavsett om det gäller klagomål, felanmälan, förslag eller beröm så att vi kan utveckla och förbättra vår verksamhet ännu mer. Detta ger oss möjlighet att ta itu med problem eller missförstånd och att föra en dialog.  

För att underlätta för dig har vi inrättat en kundtjänst. Vänd dig i första hand dit.

Du kan lämna synpunkter via:

Senast uppdaterad: 2016-09-15
Sidansvarig: Lina Wideland

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se