Klippans logotype

Omsorg och Stöd

Det praktiska arbetet inom Socialförvaltningen styrs av riktlinjer, som bygger på lagar, förordningar och föreskrifter som beslutas av Socialnämnden.

Riktlinjerna är för enkelhetens skull uppdelade i fyra underrubriker:

Riktlinje Lex Sarah, Lex Maria, synpunkter och klagomål

Riktlinjer för hälso- och sjukvård,

Riktlinjer för myndighetsutövning (utredning och beslutsfattande för all verksamhet förutom hälso- och sjukvård)

Riktlinjer för verkställighet (utförande av beslutade insatser i all verksamhet förutom hälso- och sjukvård).

Senast uppdaterad: 2016-02-09
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se