Omsorg & Stöd

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Omsorg och Stöd

Det praktiska arbetet inom Socialförvaltningen styrs av riktlinjer, som bygger på lagar, förordningar och föreskrifter som beslutas av Socialnämnden.

Riktlinjerna är för enkelhetens skull uppdelade i fyra underrubriker:

Riktlinje Lex Sarah, Lex Maria, synpunkter och klagomål

Riktlinjer för hälso- och sjukvård,

Riktlinjer för myndighetsutövning (utredning och beslutsfattande för all verksamhet förutom hälso- och sjukvård)

Riktlinjer för verkställighet (utförande av beslutade insatser i all verksamhet förutom hälso- och sjukvård).