Omsorg & Stöd

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Det praktiska arbetet inom Socialförvaltningen styrs av riktlinjer, som bygger på lagar, förordningar och föreskrifter som beslutas av Socialnämnden.

Riktlinjerna är för enkelhetens skull uppdelade i fyra underrubriker:

Riktlinje Lex Sarah, Lex Maria, synpunkter och klagomål

Riktlinjer för hälso- och sjukvård,

Riktlinjer för myndighetsutövning (utredning och beslutsfattande för all verksamhet förutom hälso- och sjukvård)

Riktlinjer för verkställighet (utförande av beslutade insatser i all verksamhet förutom hälso- och sjukvård).