Omsorg & Stöd

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-16.00
Fredag
08.00-15.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Det praktiska arbetet inom Socialförvaltningen styrs av riktlinjer, som bygger på lagar, förordningar och föreskrifter som beslutas av Socialnämnden.


Avvikelsehantering Lex Sarah, Lex Maria samt synpunkter och klagomål

Gemensamma


Hälso- och sjukvård


Myndighetsutövning


Utförare