Riktlinje Lex Sarah, Lex Maria, synpunkter och klagomål

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Riktlinje för Lex Maria, Lex Sarah, synpunkter och klagomål

Avvikelsehantering, anmälningsskyldighet, patientsäkerhet, synpunkter och klagomål
Riktlinje för hantering av Lex Sarah och Lex Maria samt Synpunkter och klagomålPDF (pdf, 1.1 MB)