Klippans logotype

Inriktning och mål

Kommunen styrs av folkvalda politiker. Här får du veta vad de prioriterar. 

Klicka på bilden för större storlek.

Befolkningen ska öka till
19 500 personer

Fullmäktige i Klippans kommun har uttryckt målsättningen att kommunens befolkning ska öka till 19 500 personer år 2026.

För de närmaste åren, 2017-2019, är målet att befolkningen i genomsnitt ska öka med 150 personer per år.
(Du kan läsa mer om detta i protokollet från Kf 2016-08-23 § 69.)

Till och med september i år har befolkningen ökat med 136 personer sedan årssiftet.

Nya siffror från oktober visar att vi nu är 17 086 personer.

Perspektiven Medborgare, Ekonomi samt Medarbetare är det som styr den övergripande inriktningen. För varje perspektiv formuleras både långsiktiga och kortsiktiga mål. Aktiviteter och åtgärder genomförs för att nå målen. Måluppfyllelsen följ sedan upp och mäts.

För varje mål kan du läsa kommentarer och analyser. Graden av måluppfyllelse visas med en färg:

Röd – Målet ej nått

Orange – Målet ej nått, men vi rör oss mot det

Ljusgrön – Målet ej helt nått

Mörkgrön – Målet nått


Under målen finns också mått som vi vill nå med motsvarande färgindikationer.

Klicka på följande länkar för att se våra resultat, för hela kommunen eller en viss nämnd/förvaltning:

Översikt Fullmäktigemållänk till annan webbplats - Kommunfullmäktige

Översikt Nämndsmål:

Kommunstyrelsenlänk till annan webbplats                                                                 

Plan- och byggnämndlänk till annan webbplats

Kultur- och fritidsnämndlänk till annan webbplats

Barn- och utbildningsnämndlänk till annan webbplats

Socialnämndlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2016-12-12
Sidansvarig: Lina Wideland

Kontakt

Har du frågor eller kommentarer? Lämna din synpunkt här eller ring:

Utvecklingsstrateger
Anders Ebbesson
Telefon 0435-281 32

Anna Ilirzon
Telefon 0435-286 89

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se