Klippans logotype

Kommunens organisation

På de här sidorna hittar du information om nämndernas och förvaltningarnas ansvar och uppgifter, och hur kommunen styrs och fungerar.

Klippans kommun är en förhållandevis liten kommun med en storlek på organisation som ger en stor närhet och goda kontaktmöjligheter mellan medarbetarna men också till allmänheten. 

Rödgröna Majoriteten

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet styr tillsammans Klippans kommun. De fyra partierna bildar majoritet i fullmäktige med 21 av 41 mandat.

  • Socialdemokraterna har ordförandeposterna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. De har även ordförandeposten i Plan- och byggnämnden för åren 2017-2018.

  • Miljöpartiet har posten som förste vice ordförande i kommunfullmäktige, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

  • Centern har posten som förste vice ordförande i kommunstyrelsen och socialnämnden samt ordförandeposten i plan- och byggnämnden under 2015-2016.

  • Vänsterpartiet har ersättarplatser i nämnderna.

Skiss över hur Klippans kommun är organiserat

Skissbild över Klippans kommuns organisation
Senast uppdaterad: 2017-05-09
Sidansvarig: Lina Wideland

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se