Kommunfullmäktige

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-16.00
Fredag
08.00-15.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid "kommunens riksdag". Precis som det allmänna val som sker vart 4:e år till riksdag och landsting så väljs även kommunfullmäktige ut då.

Kommunfullmäktige fattar beslut i övergripande och principiella frågor som exempelvis:

- mål och riktlinjer för verksamheten
- kommunens budget
- kommunalskatt
- taxor och avgifter

De beslutar även om de kommunala nämndernas organisation och väljer ledamöter och ersättare i dessa.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och öppna för allmänheten att närvara.

Vi sänder även webb-tv från sammanträdena.

Presidiet för Kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-10-15 - 2022-10-14

Johan Pettersson


Gunilla Svensson (S)
Ordförande
Telefon mobil: 073-8154832
E-post: gunilla.svensson1@klippan.se

Cecilia Örnemark


Tonny Svensson (M)
1:e vice ordförande
Telefon mobil: 070-386 83 89
E-post: tonny.svenssons@gmail.com

Ellinor Varady


Jonas Luckmann (SD)
2:e vice ordförande


Mandatfördelning
Kommunfullmäktige består av 41 ordinarie ledamöter med 26 ersättare.

Under innevarande mandatperiod fördelas de 41 platserna så här:
Moderaterna 7
Centerpartiet 3
Liberalerna 1
Kristdemokraterna 3
Socialdemokraterna 10
Vänsterpartiet 1
Miljöpartiet 1
Sverigedemokraterna 13
Vår framtid - Klippan 2