Klippans logotype

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens presidium

Kerstin Persson


Kerstin Persson, (S)
Ordförande

Telefon: 0435-281 01
Telefon mobil: 0734-39 81 01
E-post: kerstin.persson@klippan.seCarl-Axel WilhelmssonCarl-Axel Wilhelmsson (C)
1:e vice ordförande

Telefon mobil: 0703-10 66 35
E-post: wille0643@gmail.com

Kenneth Dådring, (M)
2:e vice ordförande

Telefon mobil: 0734-39 81 02
E-post: kenneth.dadring@klippan.seKommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen kan liknas vid "kommunens regering" och är kommunens ledande politiska organ. Kommunstyrelsen håller, på uppdrag av kommunfullmäktige, samman hela den kommunala verksamheten och förbereder alla frågor som ska behandlas av fullmäktige, vare sig det är ett eget initiativ eller en fråga som väckts av någon nämnd.

Kommunstyrelsen är ansvarig för frågor som rör kommunens:

  • Ekonomi
  • Personal
  • Näringsliv
  • Information
  • Folkhälsofrågor
  • Hållbar utveckling
  • Trafik, gator och vägar
  • Vatten och avlopp
  • Kommunens fastigheter
  • Gemensam kommunadministration

Inom kommunstyrelsen finns tre arbetsutskott vilka är kommunstyrelsens arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare, tekniskt utskott med 5 ledamöter och 5 ersättare samt personalutskott med 3 ledamöter och 3 ersättare.

Kommunstyrelsens ordförande Kerstin Persson är ordförande i Kommunstyrelsens arbetsutskott och tekniska utskottet. Johan Petersson är ordförande i personalutskottet.

Personalutskottet företräder kommunen som arbetsgivare och svarar för att bereda frågor avseende kommunens personalpolitik. Den inkluderar bland annat arbetsmiljö-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor, likabehandling inkluderande olaga diskriminering samt hälsofrågor.

Utskottet är beredningsorgan även beträffande lokala kollektivavtal av principiell betydelse inklusive löneöversyn, pensionsfrågor med mera. Övriga frågor kommer antingen att hanteras av Kommunstyrelsens arbetsutskott eller tekniska utskottet. Gränsdragningen mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och tekniskt utskott kommer det att fattas formellt beslut om hösten (augusti/september) 2015. 

Ledamöter och ersättare

Läs vem som är Kommunstyrelsens, kommunstyrelsens arbetsutskotts, tekniska utskottets och personalutskottets ledamöter och ersättarelänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2017-02-15
Sidansvarig: Lina Wideland

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se