Klippans logotype

Ekonomiavdelning

Ekonomiavdelningen har det övergripande ansvaret för hantering av kommunens ekonomi och inköpssamordning.

Vi fungerar dels som konsult/expertis åt kommunstyrelsen och dels som ett serviceorgan åt övriga nämnder, förvaltningar, anställda och kommuninvånare.

Inom ekonomiavdelningen hanteras frågor som rör:

  • års- och flerårsbudget
  • budgetuppföjning
  • bokföring, bokslut och årsredovisning
  • fakturering och kravverksamhet.

Senast uppdaterad: 2017-02-07
Sidansvarig: Wieslawa Broström

Kontakt

Ekonomichef
Jan Tingecz
Telefon: 0435-281 33
E-post: jan.tingecz@klippan.se

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se